تلفن پشتیبانی: ٠٩٣٣٥٤٦٧٨٧٨ Bilit724@yahoo.com

اجاره ماشین ۷ نفره

اجاره ماشین هفت نفره در جزیره کیش

اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره خودرو ۷ نفره کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-اجاره ماشین هفت نفره در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره کادیلاک اسکالاد کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه کادیلاک اسکالاد در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره شورولت تاهو کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه شورولت تاهو در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره پرادو کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه پرادو در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره دوج درانگو کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه دوج درانگو در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره پاجرو کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه پاجرو در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره نیسان پاترول کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه نیسان پاترول در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره موهاووی کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه موهاووی در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره فورد اکسپدیشن کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه فورد اکسپدیشن در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره لنکروز کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه لندکروز در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره سانتافه کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه سانتافه در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره سورنتو کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه سورنتو در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان
اجاره ماشین ۷ نفره-بلیط ۷۲۴-اجاره سانتافه کیش-اجاره ماشین در کیش-اجاره خودرو در کیش-bilit724-کرایه سانتافه در کیش-اجاره خودرو ۷ نفره-رنت ماشین-رنت خودرو-اجاره ماشین ارزان-اجاره خودرو ارزان

شرایط اجاره ماشین در جزیره کیش

  • جهت اجاره ماشین در کیش مدارک زیر را به همراه داشته باشیدهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه الزامی است. 
  • مبلغ ۳ میلیون برای خودرو های سبک و مبلغ ۵ یا ۷ میلیون تومان برای ماشین های گرانقیمت بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو. 
  • وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به مستاجر مسترد می‌گردد.
  • قیمت مذکور برای ۲۴ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد.
  • لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در کیش با شرکت تماس بگیرید.شماره تماس جهت رزرو: ۰۹۳۳۵۴۶۷۸۷۸
Call Now Button